huvud_renovering

Har du eller ska du renovera hemma?

Vi hjälper dig med ditt byggavfall. Antingen kommer vi och plockar på plats eller så ställer vi ut byggsäckar som vi sedan hämtar upp vid avtalad tid. Vi sorterar ditt avfall och ser till att det återvinns på rätt sätt. Vi tillhandahåller även arbetskraft vid lättare rivningsarbeten.