hantverkare byggsäckar säckar avfall snickare

Ett samarbete för miljön

Du gör det du är bra på så gör vi det vi är bra på. Här finns det möjlighet att spara gott om tid. Du som hantverkare är medveten om hur mycket avfall och skräp som uppstår vid tex en renovering. Hör av dig till oss så löser vi hanteringen av era grovsopor, ert avfall och skräp. Vi ställer kostnadsfritt ut kärl eller byggsäckar som vi sedan hämtar vid avtalad tid.  Vi ser till att avfallet sorteras och återvinns på bästa sätt.