huvud_byggsackar

Låna säckar gratis

Vi lånar kostnadsfritt ut byggsäckar som vi sedan vid avtalad tid hämtar. Tjänsten debiteras per säck och innehåll, ett uppskattat pris får du vid första kontakt med oss.

Vi avlastar dig i hanteringen och du kan vara säker på att ditt byggavfall hanteras på rätt sätt. Vad räknas som byggavfall? Jo här hittar vi sten, jord, betong, tegelsten, takpannor, lättbetong, kakel, klinker, betongkross, virke, plåtskrot såsom stuprör, hängrännor och liknande.