huvud_priser_brf

Enkelt, snabbt och effektivt

RuterRetur levererar effektiva avfallshanteringstjänster för bostadsrättsföreningar i Stockholm med omnejd. Vi hämtar skräp och avfall från BRF till bra priser. Till exempel från vårstädningen. Vi jobbar flexibelt efter föreningens behov.

Vi tar hand grovsophämtning och skaffar fram containrar.

Vi rensar och slänger skräp från förråd som ska tömmas.

Vid renoveringar hämtar vi byggavfall och kan ordna byggsäckar för bostadsrättsföreningens avfall.

Vid städdagar, vårstädning och höststädning hämtar vi skräp och trädgårdsavfall på avtalad tid. Vi erbjuder säckar för avfallet.

Mobilt soprum – vi hämtar BRF grovsopor regelbundet

Många styrelser i bostadsrättsföreningar brottas med problem med grovsopor: ökade kostnader för sophämtning, oordning i grovsoprummet och nya arbetsmiljökrav. RuterRetur erbjuder mobil hämtning av din förenings grovsopor. Vi sätter upp ett fast schema när vi kommer och hämtar. Medlemmar och hyresgäster lämnar sitt grovavfall direkt till oss.

Bostadsrättsföreningen:

Får lägre kostnader för grovsophämtning.

Kan hyra ut det gamla grovsoprummet och öka hyresintäkterna.

Slipper kaoset med att fel folk slänger fel saker i grovsoprummet.

Blir också av med elavfall och farligt avfall.

Får hjälp att sortera de olika sorternas grovsopor så att de kan återvinnas miljövänligt.

Kontakta oss för hämtning av bostadsrättsföreningens grovsopor

Kontakta oss så hjälps vi åt att se över era behov och arbeta fram en tydlig och trygg avfallshantering. Vi arbetar miljömedvetet och tidseffektivt för att hantera BRF:s avfall och skräp. Vi är professionella. Du som kund ska vara nöjd och känna att du bidrar till en renare och miljövänligare värld.

Vi har som regel att återkoppla till dig inom 12 timmar.